Wie zijn wij?

De drijvende kracht achter Stichting Voor nu en Later zijn John Jansen en Annelies van Amersvoort. Op deze pagina stellen wij ons graag aan u voor.John Jansen

Mijn naam is John Jansen. Tien jaar geleden heb ik NAbij opgericht, een organisatie die mensen bijstaat in de laatste fase van hun leven die niet terug kunnen vallen op voldoende mensen in hun eigen omgeving. Wat begon als een klein initiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie met regionale bekendheid. 

De ondersteuning vanuit NAbij wordt gegeven door gemotiveerde mensen die een basistraining en vervolgtrainingen vanuit NAbij hebben gevolgd. Vanuit mijn netwerk kreeg ik regelmatig de vraag of wij ook andere, belangrijke zaken, konden regelen voor mensen die niet in de doelgroep van NAbij vielen. En helaas moest ik hierop steeds vaker nee zeggen.

Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen een grote groep mensen om zich heen hebben waarop teruggevallen kan worden als het er echt toe doet. Ook zijn er steeds meer mensen die belangrijke zaken geregeld wilt hebben, maar juist hun mensen om hun heen hier niet mee willen belasten. En vaak spelen financiën een grote rol om zaken niet geregeld te krijgen.

Op al die vragen moest een antwoord en een invulling komen. En die is er nu: Stichting Voor nu en Later.

 Annelies van AmersvoortIk ben Annelies,

Als coach begeleid ik mensen met vragen over werk, persoonlijke ontwikkeling en rouw- en verlieservaringen.  In mijn werk kom ik regelmatig met mensen in contact die te kampen hebben met verdriet en machteloosheid door een (groot) verlies dat zij hebben geleden.  Zowel privé als op de werkvloer wordt nauwelijks stil gestaan bij verlies en rouwverwerking en worden deze mensen nog wel eens aan hun lot over gelaten. Ik kan deze mensen een klein stukje verder helpen en dat geeft mij veel voldoening. Daarnaast heb ik mij sinds kort gespecialiseerd in begeleiding van Re-integratie spoor 2 kandidaten. Dit alles doe ik vanuit mijn bedrijf AvAmersvoort, coaching, training en loopbaanadvies.

Een aantal jaren was ik verbonden aan Stichting Eenzame Dood, NAbij. De eerste jaren mocht ik mensen in hun laatste levensfase bijstaan. Vanaf 2018 heb ik als bestuurslid ook een bijdrage mogen leveren aan deze fantastische Stichting.
Vanuit de Stichting Eenzame Dood naar Stichting Voor Nu en Later was voor mij een logische stap. Ook hier ontmoet ik mensen die geen of een heel klein netwerk hebben. Mensen die een zelfstandig leven leiden, zich prima kunnen redden en de behoefte voelen om e.e.a. geregeld te hebben voor na hun overlijden. Het geeft mensen rust als ze weten dat hun huisdier wordt verzorgd, dat na hun overlijden respectvol wordt omgegaan met de voor hen dierbare spullen. Daarnaast vinden deelnemers aan de Stichting het ook een rustgevende gedachte dat er een eerste aanspreekpunt voor als ze ziek worden en zelf niet meer in staat zijn alles te regelen omtrent b.v. hun behandeling zoals ze dat graag zouden willen.

Het voelt heel goed om een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van deze Stichting.Over Stichting Voor nu en Later

Stichting  Voor nu en Later is op 19 februari 2021 door John Jansen opgericht om mensen de mogelijkheid te bieden om bij leven belangrijke zaken te regelen voor zowel bij leven als na het leven. Met belangrijke zaken wordt bedoeld; wettelijke vertegenwoordiging indien men daar zelf niet meer toe in staat is, het vastleggen behandel wensen, van de uitvaartwensen, Stichting Voor nu en Later benoemen tot testamentair executeur of afwikkelingsbewindvoerder in het testament om ook alle andere zaken rechtsgeldig af te handelen zoals het ontruimen van de woning, opzeggen van de huur, abonnementen opzeggen en het stopzetten van lopende zaken zoals verzekeringen en bankrekening.  Belangrijke zaken die zorgen geven bij leven. 

Maar ook als door ziekte zaken geregeld moeten worden en er behoefte is aan sociaal contact en in deze situatie een wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk is kan Stichting Voor nu en Later een rol spelen.

Stichting Voor nu en Later kan op veel maatschappelijke organisaties een beroep doen zodat het aanbod vanuit de Stichting compleet is. 

Statuten van Stichting Voor nu en Later zoals opgenomen in de oprichtingsakte:

De stichting heeft als doel: het optreden als wettelijke vertegenwoordiger voor mensen die niet terug kunnen vallen op hun sociale netwerk bij ziekte, het optreden als afwikkelingsbewindvoerder of testamentair executeur bij overlijden waarbij er geen nabestaanden/sociaal netwerk aanwezig is, het optreden als uitvaartexecuteur als er geen opdrachtgever voor de uitvaart is, het werven van fondsen om daarmee de kosten te dekken voor mensen zonder financiële middelen om de wettelijke formaliteiten te bekostigen en om afspraken vast te leggen betrekking hebben op voornoemde doelen, het beschikbaar stellen van financiële middelen aan derden voor uitvoer van een uitvaart wanneer er geen financiële middelen zijn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 


Inschrijving bij de Kamer van Koophandel:

Stichting Voor nu en Later is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 81946937


Bankrelatie:

Stichting Voor nu en Later heeft de ING als bank. Rekeningnummer: NL40INGB0007995495


Stichting Voor nu en Later heeft geen winstoogmerk.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen