Wat doen wij?

Wanneer bij ziekte of na overlijden er geen mensen zijn, of de mensen die er zijn acht men niet geschikt, of men wil de mensen die er zijn niet belasten,  die de zaken kunnen verzorgen en of afhandelen kan Stichting Voor nu en Later van betekenis zijn. 

Hierbij kunt u denken aan het zorgdragen voor persoonlijke zaken, wensen ten aanzien van medische handelen waarborgen indien men dat zelf niet meer zou kunnen, maar ook het opzeggen van de huur, de woning leeg maken, het opzeggen van abonnementen, het uitvoeren en verzorgen van uw uitvaart etc.  Wanneer in voorgenoemd situaties er niemand voor u kan zijn, dan kan dat bij leven een grote zorg geven.  

Hieronder treft u een overzicht aan waar wij u mee van dienst kunnen zijn:

  • Optreden als eerste contactpersoon bij ziekte en opname binnen verpleeginstelling
  • Praktische ondersteuning bij ziekte; zowel in de thuis situatie, ziekenhuis of andere verpleeginstelling
  • Wettelijke vertegenwoordiger zijn indien men dat door ziekte of aandoening zelf niet meer kan, denk hierbij aan bijvoorbeeld coma, dementie
  • Bezoek organiseren bij opname binnen een verpleeginrichting en zorgdragen voor persoonlijke zaken
  • Opdrachtgever zijn van uw uitvaart (uitvaart executeur)
  • Het laten ontruimen van uw woning na opname in een verpleeginstelling, indien terugkeren naar huis niet meer mogelijk is, en na overlijden
  • Zorgen voor uw huisdieren bij ziekte en overlijden
  • Afhandelen van alle zaken die zich voordoen na overlijden; opzeggen van huur, abonnementen etc. aangifte belasting
  • Optreden als afhandelingsbewindvoerder, testamentair executeur of uitvaart executeur na overlijden
  • Nabestaanden achterhalen na overlijden indien gewenst


Op de index van deze website ziet u per pagina de mogelijkheden die wij u kunnen bieden vanuit Stichting Voor nu en Later.

Naast bovenstaande diensten bieden wij ook nog

 

Indien er geen financiële middelen zijn om belangrijke zaken te regelen:

Indien er geen financiële middelen om belangrijke zaken te regelen dan kijken we samen naar een oplossing. Schroom niet om toch contact met ons op te nemen.


Stichting Voor nu en Later is geen bewindvoerder
 
 
 
 
E-mailen
Bellen