Testamentair executeur

Een testamentair executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de erflater, tenzij de erflater anders besloten heeft in dienst testament. Een testamentair executeur beheert de goederen en dient de schulden uit de nalatenschap te voldoen. Stichting voor nu en Later kan voor u als deskundig testamentair executeur optreden.

Maakt u zich zorgen of en hoe er zaken na uw overlijden worden afgehandeld? Wie zegt de huur en abonnementen op,  wie draagt er zorg voor de ontruiming van uw woning. Wie zorgt ervoor dat uw trouwe huisdier bij een goed baasje terecht komt. 

Ook na uw leven wilt u dat alles zorgvuldig afgerond zal worden voor u. Hierin kan Stichting Voor nu en Later van betekenis zijn.

Om de Stichting te benoemen tot testamentair executeur dient er door de notaris een testament opgemaakt te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Een testament kan door elke notaris worden opgemaakt.

Een testament is ten alle tijden herroepbaar, dat wil zeggen dat deze ten alle tijden aangepast c.q. veranderd kan worden.

Zijn er geen financiële middelen om een testament op te laten maken? Neem contact met ons op: samen kijken we naar een oplossing.


Waarom kiezen voor Stichting Voor nu en Later als testamentair executeur?

  • Betrouwbaarheid en Professionaliteit: Stichting Voor nu en Later is een betrouwbare en professionele organisatie met ervaring in het afhandelen van nalatenschappen en testamentaire zaken.
  • Objectiviteit: Als onafhankelijke entiteit handelen wij altijd in het belang van uw wensen zoals vastgelegd in uw testament. We hebben geen persoonlijke belangen bij de uitvoering van uw nalatenschap.
  • Deskundigheid: Onze experts zijn goed op de hoogte van het erfrecht en de complexe regelgeving rondom nalatenschappen. We zorgen voor een vlotte en correcte afwikkeling van uw testament.
  • Continuïteit: Stichting Voor nu en Later blijft bestaan, ongeacht wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van individuen. U kunt erop vertrouwen dat we uw nalatenschap op de juiste wijze afhandelen, zelfs als er niemand anders beschikbaar is om als executeur op te treden.


Hoe werkt het?

  • Aanwijzing in uw testament: U kunt in uw testament Stichting Voor nu en Later aanwijzen als uw testamentair executeur voor het geval er geen geschikte persoon is om deze rol te vervullen.
  • Contact opnemen: Als het moment daar is, kunnen uw erfgenamen of notaris contact met ons opnemen. We zullen de nodige stappen ondernemen om de afwikkeling van uw nalatenschap in goede banen te leiden.
  • Zorgvuldige afwikkeling: We zullen uw wensen respecteren en zorgvuldig de afwikkeling van uw nalatenschap beheren, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving.

Stichting Voor nu en Later staat klaar om u te ondersteunen en ervoor te zorgen dat uw nalatenschap wordt afgehandeld zoals u dat wenst. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te bespreken. U kunt op ons rekenen, nu en in de toekomst. 
 
 
 
E-mailen
Bellen