Steun ons

Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend dat zij zaken rondom ziekte en overlijden geregeld kunnen krijgen. Geen sociaal netwerk en financiële redenen spelen hierbij vaak een rol.  De kosten voor het opstellen van een testament bijvoorbeeld of het laten ontruimen van de woning na overlijden kunnen niet door iedereen gedragen worden.

Stichting Voor nu en Later is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel dat ieder mens de belangrijke zaken geregeld moet kunnen hebben.  

Vaak worden de kosten verhaald uit de nalatenschap van de mensen, dat zijn minimale middelen, maar meestal toereikend om de kosten te dekken. Daarnaast zijn er mensen die niets nalaten.

Daarnaast ondersteunen wij mensen financieel als het gaat om de uitvaart. Wanneer er niet genoeg geld is om de uitvaart conform wens uit te voeren dan kan er een schenking gedaan worden vanuit Stichting Voor nu en Later. Vanuit de Stichting vergoeden wij niet de gehele uitvaart, maar een onderdeel.

Door de Stichting financieel te ondersteunen kunnen wij er voor mensen zijn die niet terug kunnen vallen op eigen netwerk.   

Wilt u Stichting Voor nu en Later ondersteunen? Maak dan een gift over naar ons bankrekening: NL40INGB0007995495 t.n.v. Stichting Voor nu en Later o.v.v. donatie.

Wilt u de Stichting op een andere manier ondersteunen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 026 - 234 0 235


Onze hartelijk dank voor uw donatie!  


"Door mijn hoge leeftijd is er geen familie meer, het gaf mij direct een fijn gevoel dat als ik er straks niet meer ben mijn zaken netjes en na mijn wens zal worden afgehandeld" Mevrouw C. Herik

 
 
 
 
E-mailen
Bellen