Hoe werken wij?

Indien u na het lezen interesse heeft om deelnemer te worden bij Stichting Voor nu en Later, dan maken wij altijd een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens deze persoonlijke kennismaking inventariseren wij uw wensen. Naar aanleiding van het persoonlijke gesprek zetten wij uw wensen op papier en sturen u deze toe.

Besluit u na het doornemen van uw wensen dat Stichting Voor nu en Later uw belangen moet gaan behartigen dan stellen wij een akte op die zowel door u als door ons getekend dient te worden. Vaak zullen deze aktes ook bij de notaris getekend moeten worden om de afspraken rechtsgeldig te maken. Dit is een levenstestament en/of een testament.

U ontvangt de gemaakte afspraken in een map van de Stichting. In deze map kunt u alle documenten bewaren die van belang zijn: uw testament, verzekeringspapieren, gegevens verhuurder, wensen voor uw uitvaart, wensen rondom behandeling, wilsverklaringen etc.. 

Tevens ontvangt u van ons een card met daarop gegevens van de Stichting die u bij u kunt dragen, daarop staan belangrijke contactgegevens van de Stichting.Wat heeft u nodig?

Om de afspraken met Stichting Voor nu en Later rechtsgeldig te laten zijn dient u een levenstestament en een testament op te laten stellen.  (Dit is van toepassing bij wettelijke vertegenwoordiging en executeur (uitvaart en testamentair)).

Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.

Een testament is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen. 

De kosten voor het opmaken van een levenstestament en of een testament verschillen nogal, verstandig is om daar goed naar te informeren. Omdat het om een vrij simpel levenstestament en of testament gaat liggen deze kosten niet heel hoog. De kosten voor de notaris betaalt u aan de notaris zelf. Indien u wenst dat de Stichting u hierbij helpt dan horen wij dat graag van u. U houdt ten alle tijden de regie.

De kosten van een testament bedragen € 450,-- als u dat via Stichting Voor nu en Later laat verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij werken samen met een gerenommeerd notariskantoor in Arnhem. Door deze samenwerking kunnen we de kosten laag houden.

Zijn er geen financiële middelen? Schroom dan niet om toch contact met ons op te nemen. Samen kijken we naar een oplossing.Wijzigingen:

De afspraken kunnen door u ten alle tijden kosteloos gewijzigd en of aangepast worden.  Indien er een wijziging dient te komen in het levenstestament en of testament dan komen daar wel notariskosten bij. Deze extra kosten komen voor uw rekening. Indien u om welke reden dan ook na de ondertekening van de akte geen gebruik wenst te maken van de diensten van de Stichting kan deze kosteloos worden ontbonden. Eventuele notariskosten komen voor uw rekening.  De éénmalige kosten die door u zijn betaald aan Stichting Voor nu en Later worden na ontbinding niet terug gestort.

Kosten

Er zijn éénmalige kosten verbonden aan de diensten van Stichting Voor nu en Later. Deze kosten zijn afhankelijk van uw wensen, inkomen en financiële mogelijkheden. Hoe hoog deze kosten voor u zijn bespreken wij graag in een persoonlijke kennismaking.

Stichting Card

Op de card van de Stichting die u bij uw papieren ontvangt staan de gegevens van de Stichting. Deze card, een bankpas formaat, kunt u altijd bij u dragen. Indien er een situatie voordoet dat er een beroep gedaan moet worden op Stichting Voor nu en Later dan kan u of een hulpverlener direct over de contactgegevens van de Stichting beschikken.Maak kenbaar dat u deelnemer bent bij Stichting Voor nu en Later

Bij opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis of verpleeghuis meldt u dat Stichting Voor nu en Later uw contactpersoon en/of wettelijke vertegenwoordiger is.


Aanvraag voor ondersteuning bij ziekte

Wanneer er een tijd komt dat u een beroep moet doen op Stichting Voor nu en Later kunt u zelf of uw hulpverlener telefonisch contact met ons opnemen. Tijdens dit telefoongesprek bepalen wij samen de urgentie en de behoefte. Een persoonlijk bezoek aan u zal spoedig volgen. Indien er een urgentie is dan treden wij direct op. Een urgentie kan zijn een acute opname in het ziekenhuis, een levensbedreigende situatie, aandacht voor uw woning of huisdieren is gewenst.


Melden van een overlijden

Indien overlijden plaats heeft gevonden dienen wij hiervan direct op de hoogte gesteld te worden. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Let op: indien na overlijden door derde opdracht gegeven wordt voor vervoer en dergelijke dan vervalt onze rol als opdrachtgever en dient de derde partij uw uitvaart uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat de Stichting direct geïnformeerd gaat worden. 


Na melding direct een koppeling met een consulent(e) van Stichting Voor nu en Later

Indien bij de Stichting een melding van u binnenkomt dan zal deze direct gekoppeld worden aan een consulent(e) van de Stichting. Hij of zij neemt de aanvraag direct in behandeling en zal hierin eerste aanspreekpunt zijn. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer: 026 - 234 0 235 


"Ik moet er niet aan denken dat mijn woning leeg gehaald gaat worden en bij het grofvuil terecht komt na mijn overlijden.  Financieel heb ik het niet breed, maar heb nu wel alles kunnen regelen en weet ik dat er iemand naar mij gaat omkijken als dat nodig is"..  Jan


 
 
 
 
E-mailen
Bellen