Voor wie is Stichting Voor nu en Later?

Stichting Voor nu en Later is opgericht voor mensen die op laagdrempelige wijze belangrijke zaken willen vastleggen voor in het leven en voor na het leven indien:

  • er geen mensen in zijn of haar omgeving zijn die hun belangen kunnen behartigen en waarop teruggevallen kan worden als het er echt toe doet
  • er wel mensen in zijn of haar omgeving zijn, maar die niet geschikt geacht worden om hun belangen te behartigen
  • zij de mensen om hen heen niet willen belasten met voor hen belangrijke zaken


Door de Stichting bijvoorbeeld als wettelijke vertegenwoordiger en/of afwikkelingsbewindvoerder aan te stellen in uw levenstestament/testament zijn alle zaken wettelijk geregeld. Laagdrempelig en betrouwbaar. 

Wanneer er geen financiële middelen zijn kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Wat gebeurt er als u niets geregeld heeft?

Indien u wilsonbekwaam bent geworden en er is wettelijk niets vastgelegd dan krijgt u te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen: bewind voering, mentorschap of curatele.  De kantonrechter gaat dan iemand aanwijzen die uw financiële en/of  medische belangen gaat behartigen. De persoon die dit voor u gaat doen kan dan iemand zijn die u niet kent. 


Er zijn een paar voorwaarden bij Stichting Voor nu en Later:

  • U bent 18 jaar en ouder
  • U bent wilsbekwaam en tekeningsbevoegd 
  • U heeft nog geen levenstestament en of testament of u heeft deze wel en bent bereid deze aan te passen (van toepassing als Stichting Voor nu en Later wettelijke vertegenwoordiger voor u is en of testamentair executeur)
  • U heeft een geldig legitimatiebewijs
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U heeft een woonadres en bent op dat adres ook ingeschreven


Wilt u meer informatie naar aanleiding van uw bezoek aan onze website? 

Via het contactformulier op pagina "contact" kunt u  meer informatie opvragen.  Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek kunt u ons bereiken via nummer: 026 - 234 0 235, voor het maken van een persoonlijke kennismaking komen wij vrijblijvend bij u thuis."Als echtpaar op leeftijd zien wij nagenoeg geen mensen, wij hebben geen kinderen en met de overgebleven familie is geen contact. Wij vinden het prettig dat er naar ons omgekeken gaat worden als dat nodig is en als er één van ons niet meer is, dat hebben wij zo afgesproken met Stichting Voor nu en Later, en als wij er beide niet meer zijn weten we dat het met onze wensen goed komt. Wij zijn blij dat de wijkcoach ons op jullie Stichting heeft gewezen." 

De heer en mevrouw van Klaveren

 
 
 
 
E-mailen
Bellen