Op deze pagina treft u meer informatie en documenten aan

Alle documenten welke u aantreft via de onderstaande links zijn bij Stichting Voor nu en Later verkrijgbaar.


Informatie van de rijksoverheid over wilsverklaringen:  treft u hier

Wensen rondom zorg en behandeling: treft u hier 

Wilsverklaringen over medische zaken van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie): treft u hier

Leg eenvoudig uw uitvaartwensen vast op dit formulier: treft u hier


Wat gebeurt er met uw woning na overlijden indien er niets is geregeld?

Een vraag die niet fijn is om over na te denken, is de vraag wanneer de verhuurder de woning kan ontruimen als de huurder is komen te overlijden.

In de gehuurde ruimte zullen meestal spullen staan die eigendom waren van de huurder. Hoe moet de verhuurder daarmee omgaan en wanneer kan hij overgaan tot ontruiming?

Einde huurovereenkomst bij overlijden? Als er geen nabestaanden bekend zijn en er geen medehuurders zijn, eindigt de huurovereenkomst pas aan het eind van de tweede maand na overlijden van de huurder. De huurovereenkomst eindigt dus niet twee maanden na overlijden van de huurder. Je mag als verhuurder dus niet direct na het overlijden van de huurder de woning gaan ontruimen, maar pas als de huurovereenkomst is beëindigd.

Als er geen erfgenamen zich melden bij de verhuurder, moet de verhuurder nagaan wie de erfgenamen zijn. De verhuurder kan dat bij het Centraal Testamentenregister nagaan. Bij geen of onbekende erfgenamen moet de volgende procedure doorlopen om te mogen ontruimen:

  • De verhuurder moet aan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar te benoemen.
  • Als die is benoemd, moet de verhuurder een ontruimingsvordering instellen tegen de vereffenaar

Dat is juridisch de juiste manier. Een andere minder juridisch zuivere manier is dat de verhuurder twee maanden na het overlijden van de huurder wacht en daarna de spullen (inboedel) zelf verwijdert. In de huurovereenkomst staat meestal dat de verhuurder zelf de spullen die na het eindigen van de huurovereenkomst in de woning achterblijven mag ophalen en (na een bepaalde tijd) mag vernietigen. De verhuurder kan dan nog wel worden geconfronteerd met erfgenamen die zich alsnog melden bij de verhuurder

(bron: doehetzelfnotaris.nl) 

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Stichting Voor nu en Later heeft geen winstoogmerk, dat wil zeggen dat wij geen winst maken op de ondersteuning die vanuit de Stichting gegeven wordt.  Om de Stichting als uw wettelijke vertegenwoordiger op te laten treden bij ziekte en als afwikkelingsbewindvoerder na overlijden is er een testament en of levenstestament nodig. Die kunt u laten verzorgen bij elk notariskantoor in Nederland. De kosten hiervan variëren enorm en is afhankelijk van wat er in het testament geregeld moet worden.  Hierin kunnen wij u adviseren. Daarnaast wordt er een inkomensafhankelijke eenmalige bijdragen gevraagd die u dient af te dragen aan de Stichting.  Hoeveel deze bijdrage voor u is kunnen wij u toelichten in een persoonlijk gesprek. 
"Het is goed om nagedacht te hebben wat ik wil na mijn leven, er zijn meer zaken die aandacht vragen dan oorspronkelijk gedacht. Nooit bij nagedacht op wie ik een beroep kan doen als ik onverwachts in het ziekenhuis terecht zou komen." Fred van den Brug

 
 
 
 
E-mailen
Bellen