Executeur afwikkelingsbewindvoerder 

Een executeur afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als een "gewone" executeur met nog een paar extra bevoegdheden. Het gaat dan om de verdeling van de nalatenschap en of het overdragen van onroerend goed en roerend goed. Zo mag de executeur afwikkelingsbewindvoerder goederen uit de nalatenschap verkopen en met de opbrengst daarvan de kosten voor onder andere de uitvaart betalen of openstaande posten voldoen. Stichting voor nu en Later kan voor u als deskundig executeur afwikkelingsbewindvoerder optreden.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen