Medische volmacht

Met een wilsverklaring geeft u aan welke wensen u heeft rondom uw behandeling en levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Deze wilsverklaring kan uitgebreid worden met een euthanasieverklaring en behandelverbod. Deze verklaring kunt u zelf opstellen, ondertekenen en door uw huisarts en of behandelend arts toe laten voegen in uw medisch dossier. U hoeft hiervoor niet naar de notaris.

Bij Stichting Voor Nu en Later zijn voornoemde verklaringen en behandelverbod op aanvraag te verkrijgen.

U kunt een medisch volmacht afgeven zodat Stichting Voor nu en Later uw wensen ten aanzien van behandeling en levenseinde kan waarborgen. We spreken dan over een onderhandse volmacht: deze is rechtsgeldig.

Als u Stichting Voor nu en Later een medisch volmacht geeft, zijn wij bevoegd om uw medische belangen te behartigen en om uw medische gegevens in te zien en te ontvangen. Omdat wij met u een uitvoerig gesprek hebben gehad weten wij uw wensen en kunnen, indien dat van toepassing gaat worden, u belangen hierin behartigen.

Uw wensen heeft u zelf al op papier vastgelegd, maar dat kunnen wij ook samen met u doen.

In het leven kunnen momenten ontstaan waarbij er medische beslissingen genomen moeten worden en u dit zelf niet meer zou kunnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dementie of in een situatie waarbij u niet meer bij bewust zijn bent.

U kunt er ook voor kiezen om een levenstestament door een notaris op te laten stellen waarin vermeld staat dat Stichting Voor nu en Later op zal treden als uw wettelijke vertegenwoordiger. We spreken dan over een notariële volmacht. Hierin kunnen meer zaken worden vastgelegd. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op.

Door samenwerking met een gerenommeerd notariskantoor in Arnhem kunnen wij u tegen een gereduceerd tarief een testament aanbieden zodat u uw wensen wettelijk heeft geregeld. Beschikt u niet over voldoende financiële middelen? Bent u in het bezit van de Gelrepas? Neem dan ook met ons contact op. 

Een medisch volmacht is uitsluitend bedoeld om u te vertegenwoordigen bij medische zaken indien u dat zelf niet meer kan.

Heeft u bij leven al eens nagedacht over uw wensen indien een ziekte of ongeval uw leven drastisch veranderd? We staan er niet graag bij stil, maar een ziekte kan behoorlijk je leven veranderen. Stelt u zich eens voor dat u door deze ziekte niet meer kunt communiceren, kan handelen of dat u zelfs niet meer bij bewustzijn bent.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen