Welkom bij Stichting Voor nu en Later 

Welkom bij Stichting Voor nu en Later. Stichting Voor nu en Later is er voor mensen die op laagdrempelige wijze belangrijke zaken willen vastleggen voor in het leven en voor na het leven indien:

  • er geen mensen in zijn of haar omgeving zijn die hun belangen kunnen behartigen en waarop teruggevallen kan worden
  • er wel mensen in zijn of haar omgeving zijn, maar die niet geschikt geacht worden om hun belangen te behartigen
  • zij de mensen om hen heen niet willen belasten met voor hen belangrijke zakenOntzorgen Voor nu en Later

Wie is uw contactpersoon bij een opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling? Wie vertegenwoordigt u als u dat zelf niet meer kan? Wie handelt op een waardige wijze alle belangrijke zaken af na overlijden? Wie geeft opdracht voor uw uitvaart? Wie zegt de huur van de woning op en ontruimt uw woning na uw overlijden? etc.

Als dit punten van zorg voor u zijn dan kan Stichting Voor nu en Later voor u van betekenis zijn.

Stichting Voor nu en Later heeft geen winstoogmerk en werkt laagdrempelig.Van A tot Z voor u geregeld

Bij leven spreken over en vastleggen van uw wensen rondom ziekte (behandeling) en overlijden geeft rust. U weet, dat wanneer u ziek gaat worden en niet meer voor u zelf kunt zorgen of wanneer u komt te overlijden, uw wensen uitgevoerd en afgehandeld worden door Stichting Voor nu en Later.

Er zijn mensen voor u.

We streven ernaar om altijd transparant en duidelijk te zijn in onze communicatie. 

Heeft u na het lezen van de informatie op onze website vragen of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Voor nu en Later doet geen bewind voering en mentorschap. 
 
 
 
E-mailen
Bellen